2015-07-06

Mitt framtida ledarskap - nätverk

Nätverket Mitt framtida ledarskap börjar nu ta form. Över 300 personer anmälde sitt intresse för det 60 platserna. Det är roligt att så många har visat intresse för dessa två nätverk. Med anledning av det så ser föreningen att det är en viktigt aktivitet för medlemmarna och kommer att försöka ha det som en återkommande medlemsaktivitet framöver.

Text: Uppdaterat: 2015-07-06

Bli medlem