2015-12-12

Rapport från Styrelsemöte i december 2015

Vid detta möte arbetade vi vidare med samarbete med övriga offentliga föreningar, fokusgrupper och inför kickoffen i september 2016.

Kick-offen kommer att handla om vår branchförenings strategi och vision. 
Vi skrev två motioner till Kongressen i maj 2016. En motion angående "Transparens mellan Förbundet och förenings styrelse" och en motion handlar om "Utveckling av valutskottets arbete". Dessa och alla andra motioner finns att läsa här.
Slutligen fick vi en utvärdering av båtresan: 96,6% av 59 st medlemmar som åkte med båten vill att vi upprepar denna nätverksträff.

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2015-12-12

Bli medlem