2015-02-01

Rapport från styrelsemöte i januari 2015

Dagen ägnades främst åt förberedelser inför stämman i mars och ett dialogmöte med delar av Förbundsstyrelsen.

Dialogmötet handlade om vad vi i vår styrelse har för förväntningar på dem och vad vi tror Förbundsstyrelsen har för förväntningar på oss. Efter att Förbundsstyrelsen besökt alla branchföreningars styrelser skall allt utmynna i en rapport i juni månad.

Vår kassör meddelade att vi haft fler medlemsaktiviteter än planerat 2014 vilket resulterat i ett visst underskott. Det är positivt att våra inkommster från medlemmarna går tillbaka till medlemsaktiviter och vi har en del sparat i vår kassa som vi kan täcka underskottet med.

Resten av dagen gick åt till att förbereda inför vår stämma i mars. Två motioner har kommit in och dessa skall besvaras, samt att få klart alla handlingar som skall skickas ut. Programmet till stämman blev också klart. Valberedningen kom på besök och presenterade sitt förslag till styrelse för nästa mandatperiod. De tog också upp om att det behövs fler stämmoombud. Finns det någon intresserad eller känner någon som kan vara intresserad så hör av er. En kort genomgång av deltagande i Almedalen diskuterades också innan dagen var slut.

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2015-02-01

Bli medlem