2015-11-21

Rapport från Styrelsemöte i november 2015

Det togs en del strategiska beslut på november månads styrelsemöte. Bland annat att undersöka möjligheten till att starta Fokus grupper samt att formulera en vision för föreningens arbete som sträcker sig till 2030.

Mötet handlade till stor del om att rapportera av vad som sagts på Förbundsrådet och vid branchdagarna. Vi fick också information från webbansvarig och kassör. Ledarnas monter på Kvalitetsmässan i Göteborg väckte stort intresse och vi fick ett antal nya medlemmar från denna.
Det planerades också in en träff i april 2016 med övriga föreningar vars medlemmar verkar inom offentlig sektor för att hitta synergieffekter och möjligheter till samarbete.
Vi gick igenom motioner till Kongressen och funderade även på två egna motioner som vi skriver ihop på styrelsemötet i december.
Kriterier för att utse årets vård och omsorgschef diskuterades.
Ett annat viktigt beslut som togs är att vi fortsätter med Nätverken "Mitt framtida ledarskap" med två grupper hösten 2016. Ett något förändrat innehåll jämfört med årets. 

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2015-11-21

Bli medlem