2014-10-09

Rapport från styrelsemöte i oktober

Dagens styrelsemöte handlade främst om förberedelser inför stämmoombudsträffen och stämman i mars 2015.

Styrelsen träffar föreningens stämmoombud den 6-7/11. Alla ombud har fått sin kallelse till denna träff och vi hoppas på en stor uppslutning denna gång. Ett program har bifogats kallelsen. Möjligheten för alla föreningens medlemmar att motionera till stämman kommer att läggas ut inom kort. Motionstiden sträcker sig till den 1 februari 2015. En verksamhetsplan för nästa mandatperiod har också arbetats fram. Andra ämnen som avhandlades var en rapport från branchdagarna och idéer om större event för våra medlemmar under vår och höst 2015. 

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2014-10-09

Bli medlem