2014-09-14

Rapport från styrelsemöte i september

Vårt uppstartsmöte inför hösten hölls denna gång nere i Skanör. Under två dagar ägnades styrelsemötet främst åt kommande mandatperiods verksamhetsplan.

Vi beslutade att fortsätta med de fyra fokusområdena:

  1. Branchbevakning
  2. Nätverk
  3. Hållbart ledarskap
  4. Framtidens chefer

Vi kommer att träffa föreningens stämmoombud den 6-7 november och själva föreningsstämman planeras äga rum den 20-21 mars 2015. Dessa två aktiviter och samtliga planerade styrelsemöten fram till föreningsstämman finns registrerade i vår kalender.

Andra ämnen som avhandlades på mötet var avrapportering av Almedalen och planering inför Äldreomsorgsmässan.

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2014-09-14

Bli medlem