2016-04-24

Rapport från Styrelsemötet i April 2016 samt möte med andra branschföreningar inom Ledarna

Arbete dag 2

Ledarna inom Vård & Omsorg behöver fler stämmoombud!

Då ett antal medlemmar snart går i pension behöver vi ersätta dessa. Därför behövs det fler stämmoombud. Tag kontakt med någon i styrelsen eller vår valberedning om ni är intresserade.
Styrelsemötet denna gång handlade mest om det fortsatta samarbetet med PR-byrån och om kommande utskick till våra stämmoombud. Vi fick också en uppdatering om de kurser/utbildningar som vår förening anordnar i höst. Håll utkik efter dessa då de snart kommer att publiceras på vår hemsida. Glöm inte heller att gå med i vår Facebook grupp. Styrelsemötet avslutades med att boka in höstens möten.

Dag två handlade om ett möte med representanter från de andra styrelserna som har medlemmar inom offentlig sektor. Ett mycket givande samarbete som vi kommer att fortsätta med. Vi skall snarast bilda en styrgrupp. Den viktigaste frågan som alla var överens om är att synliggöra offentliga chefers situation.

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2016-04-24

Bli medlem