2015-08-29

Rapport från Styrelsemötet i augusti 2015

Styrelsen i Tällberg_ Styrelsen i Tällberg

Nu är höstens uppstartsmöte i Tällberg till ända och här följer en sammanfattning:

Styrelsemötet hade en hel del punkter att gå igenom. Det ägnades åt en genomgång av Ledarnas idé och framtidsdokument. Vår kassör rapporterade bl.a om att föreningens medlemsantal har ökat. Vi är nu över 7000 medlemmar. Det rapporterades från Almedalsveckan, brancharbetet, chefer i samverkan och från referensgruppen inför Kongressen 2016. Vi fick också information av våran representatant i Förbundsstyrelsen. En fördelning av styrelsens medlemmar gällande höstens aktiviteter såsom Kvalitetsmässan, Äldreomsorgsmässan, Nätverksträffarna och en kommande samverkan med föreningen Ledarna inom Kost och näring. En diskussion fördes om ett ökat samarbete med andra föreningar inom den offentliga sektorn. Fredag eftermiddag fick vi information av Ledarnas PR-specialist om hur vi kan gå till väga för att skapa opinion. Beslut om att upphandla en PR-byrå för att hjälpa oss med detta tas vid nästa styrelsemöte.

Text: Uppdaterat: 2015-12-10

Bli medlem