2015-02-19

Rapport från styrelsemötet i februari 2015

Ledarna inom Vård & Omsorgs styrelsemöte den 12 februari 2015 ägnades främst åt att färdigställa handlingar inför föreningens stämma som hålls den 20-21 mars. Handlingar kommer att skickas ut till stämmombud via mail, inte postalt, så att de är tillhanda senast den 6 mars. Handlingar publiceras även på ledarna.se.

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2015-02-19

Bli medlem