2016-02-21

Rapport från Styrelsemötet i Februari

På styrelsemötet som var ett telefonmöte denna gång diskuterades återigen budgeten.

Det visade sig att bokslutet för 2015 blev bättre än förväntat trots överskriden budget. Det innebär att vi kan ha ytterligare en aktivitet för våra medlemmar under hösten. Verksamhetsberättelsen för 2015 är också klar. Den skall bara skrivas under av samtliga styrelsemedlemmar.
Sidan med våra kontaktuppgifter har fått nya bilder på oss i styrelsen.

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2016-02-21

Bli medlem