2016-01-23

Rapport från Styrelsemötet i januari 2016

Styrelsemötet handlade mest om Verksamhetsberättelsen från 2015 och budgeten för 2016.

Vi hade ett flertal aktiviteter under 2015 som var kostsamma. För att ro dessa aktiviteter i hamn fick vi tära på kapitalet. det var något vi var fullt medvetna om. Men det innebär också att vi måste minska på aktiviterna under 2016. År 2017 har vi ny föreningsstämma och då får vi disskutera en eventuell höjning av avgiften. Vår föreningsavgift på 16 kronor är ganska låg i förhållande till andra föreningar inom Ledarna. 
Vi gick också igenom alla motioner som skall avhandlas på Ledarnas ordinarie kongress i maj 2016.

Dagen innan styrelsemötet träffade vi fyra olika PR-byråer och vi var eniga om att fortsätta med ett samarbete med en av dem.

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2016-01-23

Bli medlem