2015-05-23

Rapport från styrelsemötet i maj 2015

Denna dag var uppdelad på två möten. Först diskuterades Almedalen för de som var på plats i Stockholm. Sedan blev det telefonmöte på eftermiddagen.

På eftermiddagen telefonmöte togs beslut om att hålla en workshop vid uppstartsmötet i augusti för att utarbeta ett underlag för opinionsbildning. Till vår hjälp engagerar vi bland annat Fredrik Gustafsson från Ledarna. 

Det beslutades också att effektuera Försäljningschef  Martin Fridolf idé utifrån LIVO:s  tankar. Denna idé bygger på att medlemmarna själva samlar ihop cirka 10-15 medlemmar.  Då kan de sedan välja fritt ur Ledarnas kursutbud och få en utbildning på valfri ort. Bara att komma överens om tid och plats. Vi återkommer när vi detaljplanerat detta.

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2015-05-23

Bli medlem