2016-03-18

Rapport från Styrelsemötet i Mars 2016

Bland annat inför lanseringen av priset som Årets Vårdchef har föreningen idag lanserat en Facebookgrupp.

Facebook gruppen heter Ledarna inom Vård & Omsorg och den hittar du via länken här>>. Denna länk finns också på sidan som heter "Om föreningen". Upplägget och offerten från vår PR-byrå presenterades.
Styrelsemötet ägnade även tid till att gå igenom och ta ställning till alla motioner till Kongressen.
Vi kommer att träffa de andra föreningarna vars medlemmar arbetar inom offentlig sektor i april. Upplägg och förslag på ämnen inför detta möte diskuterades. 
Vi kommer också att träffa stämmoombuden innan sommaren för planering av nästa verksamhetsplan. Vår Föreningsstämma nästa år är satt till den 7-8 april. Vid detta tillfälle kommer priset till Årets Vårdchef att utdelas.

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2016-03-18

Bli medlem