2015-09-26

Rapport från Styrelsemötet i september 2015

Dagen ägnades rapporteringar från förbundsstyrelsen och förhandlingsdelegationen. Det finns ett nytt dokument som heter "Riktlinjer för Ledarnas demokratiska enheter" som styrelsen måste ta ställning till senast den 1 oktober.

Dokumentet Riktlinjer för Ledarnas demokratisk enheter handlar om kvalitetssäkring av verksamheter/aktiviteter och hur de demokratiska enheterna använder sina ekonomiska resurser. Det gäller också att välja alternativ som stödjer en hållbar utveckling (social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och hållbarhet ur ett miljöperspektiv). Revisorerna kommer att få ett ökat uppdrag om detta dokument blir taget.
Mötet ägnades också åt hur vi skall kunna samverka med andra branchföreningar och hur vi kan öka samarbetet med förbundet vid mässor och andra event där vi syns tillsammans. Vi beslutade också att avstå från att medverka i Almedalen 2016 utan återkomma om det finns ett uttalat PR-värde att närvara. 

Text: Uppdaterat: 2015-09-26

Bli medlem