2013-09-10

Styrelsemöte augusti 2013

Den 30 augusti hade Ledarna inom Vård & Omsorg styrelsemöte. Här är en sammanställning från mötet.

Styrelsen har förstärkts med Marie Viberg som vi hälsar välkommen från LAP ”Ledarna inom arbetsträning och personutveckling” som har lagt ner sin förening och fört över medlemmarna till LiVO Marie blir adjungerad styrelseledamot och hon deltog i vårt första möte inför hösten. Marie kommer också att vara särskilt ansvar gälande riktade aktiviteter till LAP:s fd.medlemmar .

Ledarna inom vård och omsorg (Livo) har stadigt ökat sitt medlemsantal och vi är nu ca 7 300 medlemmar i föreningen vilket är jättekul. Vi beslutade på mötet att vi i fortsättningen kommer att skriva rapporter som sammanfattar våra styrelsemöten istället för att lägga ut hela protokollet. Vi skall arbeta för att öka branschfokus och ha riktade seminarium/utbildningar/aktiviteter till medlemmarna.  

Vi har en massa aktiviteter på gång, dels utifrån från verksamhetsplanen som ni hittar på hemsidan dels har vår branschbevakare Annika Hage-Nederström på Ledarna aktiviteter på gång. Det är mässor som vi kommer att delta på, det är föreläsningar av olika slag och seminarium. En del kommer att gå av stapeln under hösten bl.a. seminarier i ämnet hållbart ledarskap. 

Vi vill slå ett slag för möjligheten att söka bidrag från föreningsstyrelsen för att möjliggöra nätverkande med andra chefer två har hittills sökt och vi ser gärna fler. Vi vill också att ni nominerar medlemmar som ni tycker är exempel på den "goda chefen" som vi tänker göra till ett årligt event, på hemsidan kommer ni att hitta all nödvändig information.  

I maj nästa år är det dags för Ledarnas kongress som hålls vart fjärde år och vi kommer att ha en del förberedelser i form av motioner och liknande att arbeta med fram tills dess. Ledarna har nu öppnat sin nya konferensavdelning som bl.a. möjliggör för videokonferenser och annan ny teknologi. Vi hoppas givetvis att det blir bra, så vi kan ha möten över webben och slippa resa långt för varje möte.  

Vår webbsida är under uppbyggnad vi ser fram emot att kunna göra den bättre för alla medlemmar.  Vi hoppas också under hösten få ut en enkät till våra medlemmar om hur chefen mår.

Ekonomin följer den tänkta budgeten.

Höga Kusten den 30/8

Uppdaterat: 2013-10-31

Bli medlem