2016-09-04

Träff med våra stämmoombud

Vi träffade våra stämmoombud den 1 september för att få input om vad vår nästa verksamhetsplan skall innehålla.

Det var en stor önskan att bilda fokusgrupper inom olika områden. Detta tog vi med oss när vi sedan skrev verksamhetsplanen.

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2016-09-04

Bli medlem