Mitt framtida ledarskap

Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat. Men vi vet att chefer inom kommunal- och landstingsverksamhet är chefer med olika förutsättningar.

Ledarna inom Vård & Omsorg är en förening för Ledarnas medlemmar inom vård och omsorg. Vare sig du arbetar i offentlig eller privat regi stöttar vi dig i din chefsroll och arbetar för att du ska få möjlighet att utveckla din kompetens. Föreningen arbetar med branschbevakning och anordnar aktiviteter till nytta för medlemmarna.

Framgångsrikt ledarskap

Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat. Men vi vet att chefer inom kommunal- och landstingsverksamhet är chefer med olika förutsättningar. Därför har vi valt ett program med fast förankring i vardagen och tanken är att den ska ge utveckling av den egna chefsrollen. Ett program som riktar sig till chefer. Vi har därför skapat:

  • Ett ledarskapsprogram för chefer i politiskt styrd organisation
  • Möjlighet till ett långsiktigt erfarenhetsutbyte
  • Möjlighet att lyfta fram och synliggöra ledarskapet inom vård och omsorg
  • Bättre förutsättningar att verka som chef

Programmet

Sträcker sig över ett halvår och omfattar tre moduler;

  • Ledarskap för hållbar utveckling 14-15 september.

Kraven på hållbarhetsarbete inom organisationer och företag ökar. Men hur ska du som chef bedriva hållbarhetsarbete och kan hållbarhet bidra till verksamhetsutveckling? Du som chef behöver också vara hållbar.

  • Mitt ledarskap och grupputveckling 10-11 oktober.

Att leda i förändring och med den komplexa omvärld vi lever i idag ställs det krav på dig som chef. Du behöver coacha, hantera konflikter och samtidigt leda dina medarbetare in i framtiden.

  • Att leda förändring i komplexa organisationer 14-15 november.

Ständig förändring i komplexa organisationer ställer stora krav på chefer. Hur kan du som chef förhålla dig till förändringar och de olika styrsystem som finns i din vardag?

Ann-Charlotte Blomqvist, seniorkonsult från Mannaz, kommer att vara processledare under hela programmet.

Anne-Charlotte Blomqvist har många års erfarenhet av arbete med lärande och förändringsprocesser i olika roller. Hon är mycket väl förtrogen med hur man arbetar strategiskt med övergripande ansvar i politiskt styrda organisationer och har bland annat arbetat som expert i ett regeringsuppdrag med målet att utveckla kompetens om samverkan och processtöd till kommuner, förvaltningar och verksamheter på nationell nivå.

Hon har under de senaste åren arbetat som samverkansledare i Sundbybergs stad och är numera seniorkonsult på Mannaz.

Anne-Charlotte är utbildad beteendevetare och processkonsult. Hon arbetar även med coachande samtal, konfliktlösning samt AI. (Appreiciative Inquiry)

Vi sätter ihop en blandad grupp utifrån ålder och chefserfarenhet och med max 30 personer.Sista anmälningsdag är 22 juni.

Utbildningen är kostnadsfri. Du som deltagare står själv för kostnaderna för resa och logi. Utbildningen ges i Stockholm på Ledarnas förbundskontor, Sankt Eriksgatan 26 vid Fridhemsplan.

Frågor

För frågor kring ledarskapsprogrammet är du välkommen att ta kontakt med Anders Roxström som är ansvarig från Ledarna inom Vård och Omsorg eller Annika Hage Nederström som är programansvarig på Ledarna.

Anders, telefon 070-586 56 87, e-post: anders.roxstrom@nara.nu
Annika, telefon 08-598 99 056, e-ppost: annika.hage.nederstrom@ledarna.se

Välkommen!

Jenny Wibacke
Ordförande i Ledarna inom Vård och Omosrg

Text: Uppdaterat: 2017-10-11
Betyg

Bli medlem