Ledarna inom offentlig sektor

Ledarna inom offentlig sektor är en branschförening för dig som är chef inom kommun, stat och landsting.

Vi vill utveckla ledarskapet inom politiskt styrda organisationer.

Vi bildades under våren 2013 och har drygt 7 000 medlemmar. Föreningen jobbar för alla modiga och professionella chefer i offentlig sektor. Det gör vi genom att lyfta frågor som berör förutsättningar och möjligheter för ledarskapet inom politiskt styrd verksamhet. Vår vision är att Sveriges bästa chefer ska finnas inom offentlig sektor!

Genom nätverk och seminarier erbjuds tillfälle till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad med kollegor med liknande branschintressen.

Ledarna inom offentlig sektor samlar chefer verksamma inom statliga myndigheter, kommuner och landsting. Här finns också chefer inom svenska kyrkan samt verksamheter som är offentligt finansierade och utförs av privata aktörer.

Lars-Olof Uhlin, ordförande

Bli medlem