Personliga värden – framtidens främsta konkurrensmedel

Varje månad kommer Manfred Peters, ledarskapsutvecklare och psykoanalytiker, att på Enskilda Chefsföreningens webb diskutera några av de dilemman som berör dagens ledare och chefer. Det kommer att handla mycket om vad som händer när tumregler eller etablerad kunskap inte räcker till och hur ledare kan arbeta med sig själv och sin omgivning för att komma vidare i sin egen och organisationens utveckling.

Att lära känna sig själv är den riktiga ledarskapsutbildningen. Så skulle man kunna sammanfatta förra månadens samtal om ledarskapets dilemman. De naturliga följdfrågorna blir då hur detta ska gå till - och hur detta kan göra oss till bättre ledare.

För allt fler är svaret: ”agera utifrån dina egna värderingar”. Om vi hårdrar det hela så handlar det dock inte om värderingar, som i att något skulle vara ”bättre” eller ”sämre”.  Nej, vi talar egentligen om värden – vad vi har för grundfilosofi, vad det är som driver oss vidare och ger oss en känsla av mening. Eller med andra ord: vilket värde vi vill tillföra våra liv genom att arbeta. Det här liknar svar som finns att hämta i utbildningar i ”Värdebaserat Ledarskap”, till exempel de som drivs i scouternas regi, och som delvis är inåtblickande och individorienterade.

När vi går ett steg djupare ser vi också hur många kollektiva värden i arbetslivet förändrats i snabb takt och hur traditionella normer och ideal fått lämna plats för nya drivkrafter. Under tiden har vi blivit mer individinriktade och inte hunnit ersätta de gamla kollektiva traditionerna och rättesnörena vi lämnat bakom oss med vår egen personliga intuition, tankar och känslor, det vill säga med en tydlig kunskap om våra personliga värden.

Ett välkänt talesätt säger att om vi är missnöjda med vårt liv eller arbete så kan det bara bero på att vi inte vet vilka våra personliga värden är - eller också att vi inte lever efter dem. Så fort vi ger oss själva uppgiften att ta reda på vilka dessa värden är så har vi förstås också gett oss själva ansvaret, på gott och ont. Plötsligt har vi en stor och ofta jobbig utmaning i knät, men samtidigt har vi även fått makt och frihet att själva forma våra liv och vårt ledarskap och medvetet skapa de förändringar vi vill se. Om vi låter bli växer istället missnöjet inombords. Kanske ligger en del av förklaringen till de ökade ohälsotalen just här.

Med större vana av att relatera till sina personliga värden följer också större förmåga att fatta goda beslut och större arbetskapacitet. Det tar helt enkelt mindre kraft att arbeta i enlighet med sin egen autentiska motivation för att lösa en uppgift man själv format. Stämmer de personliga värdena sedan överens med organisationens värden blir alla sin egen bästa chef och motivationen alltid anpassad till uppgiften och i det närmaste outtömlig.

 

Utvecklingen i arbetslivet går mot att det blir helt nödvändigt att spendera tid och energi på att forma och utforska de egna värdena för att komma framåt och många ledare är bra coacher till sina medarbetare i detta arbete. Tyvärr spenderar de oftast mycket mindre energi på sig själva.

Nästa gång ska vi tala mer om konsekvenserna av att ta ansvar för sina personliga värden.

Text: Manfred Peters Uppdaterat: 2013-04-03

Bli medlem