Frukostseminarium med Ledarna inom Offentlig sektor

Digitalisering- eller hur hålla två tankar i huvudet samtidigt

 Att i sin chefsvardag förhålla sig till sin verksamhets och medarbetares behov och samtidigt kunna ta hänsyn till kravet av digitalisering inom organisationen är inte alltid lätt. 
Att se långsiktiga fördelar kan vara lätt men hur chefer i vardagen kan förhålla sig till digitaliseringskraven, samtidigt som de kortsiktiga behoven kvarstår, kan ibland vara utmanande.
Bli inspirerad, utmanad och motiverad att utveckla din förmåga att hantera förväntningar som digitaliseringskraven ställer på dig.

Föreläsare
Fredrik Kallioniemi, CTO Mobilaris AB. Fokus på digitalisering ur ett humanistiskt perspektiv. Var en av de drivande krafterna inför Facebooks etablering i norra Sverige. Fredrik Kallioniemi har arbetat med The Node Pole sedan det bildades 2012 och varit delaktig i etableringarna av nya datahallar i Luleå och Boden. Dessförinnan har han varit med och bildat Oricane och tidigare arbetat i 15 år på olika positioner inom Telia.

Text: Uppdaterat: 2016-11-25
Betyg

Bli medlem