Frukostseminarium med Ledarna inom Offentlig sektor

Hur ska en organisation se ut där man kan vara chef?


Att vara chef inom offentlig sektor är en viktig och utmanande roll.  I en tid av snabba förändringar är det viktigt att se hur den egna organisationen kan stötta och utveckla dig som chef.
Vilka hänsyn och områden är viktiga att ta hänsyn till för att lyckas i din strävan att bli en öreläsare :hållbar och framgångsrik chef. Bli inspirerad av goda exempel, utmaningar och tankar från ledande personer inom området.

Föreläsare i Stockholm
Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap, har under många år fokuserat på ämnen kring arbetsorganisation, arbetsmiljö och genus.
Inom projektet Chefios, vid Göteborgs universitet, ledde Annika Härenstam ett femtontal forskare som undersökte förutsättningarna för att kunna vara en bra chef i offentlig sektor. Totalt deltog sju kommuner med sammanlagt 28 förvaltningar och drygt 500 chefer

Föreläsare i Göteborg
Linda Corin, Doktorand vid Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Forskningsområden berör framförallt chefers arbetsvillkor i den offentliga sektorn med särskilt fokus på hur chefers krav och resurser i arbetet påverkar deras hälsa och rörlighet på arbetsmarknaden.

Välkommen
Ledarna inom offentlig sektor

Text: Uppdaterat: 2016-11-25

Tid och plats

  • Stockholm 14 december 08:30 - 10:30 - Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm
  • Göteborg 16 december 08:30 - 10:30 - Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg
Logga in för att anmäla dig till kursen
Betyg

Bli medlem