Risk eller möjlighet för chef i offentlig sektor?

För dig som är chef inom den offentliga sektorn

Två domar från 2014, som behandlar villkor och befogenheter, kan få direkta konsekvenser för dig som är chef i offentlig sektor.  Frågan är hur du uppfattar dessa. Ser du dem som risk eller kanske en möjlighet?

Sara Kullgren, Ledarnas chefsjurist, presenterar och resonerar kring domarna som har betydelse för dig som chef och vilka konsekvenser de kan få på framtidens ledarskap.

En av domarna handlar om ansvaret för arbetsmiljön där två chefer i Krokoms kommun dömdes till arbetsmiljöbrott – vållande till annans död när en medarbetare begick självmord.

Den andra handlar om en fastighetschef som avskedades för att hon ansågs ha agerat utöver sina befogenheter när hon inte kunde styrka att hon handlat enligt sin chefs instruktioner.

Här får du möjlighet att träffa andra chefer inom offentlig sektor och tillsamman med dem diskutera domarna och hur de kan komma att påverka det framtida ledarskapet inom offentlig sektor.

Aktiviteten är kostnadsfri och för dig inom föreningen Ledarna inom offentlig sektor, Ledarna inom Vård och omsorg, Ledarna inom Kriminalvården och Ledarnas Brandbefälsförening

Text: Uppdaterat: 2014-09-08
Betyg

Bli medlem