2013-11-18

Aktuellt från styrelsen november

Stämma den 3-4 april 2014
I november kommer ett nyhetsbrev med information om nomineringar och val till föreningsstämman. Du kan också redan nu skicka in motioner till styrelsen. Vilka frågor tycker du ska tas upp på stämman? Mejla till oss, adresser hittar du på kontaktsidan.

Kommunikation
I dagsläget prioriterar vi arbetet med vår webbsida. Vi undersöker också möjligheterna att kommunicera via en app samt genom sms och mejl.

Håll utkik efter nyheter
Här på webbsidan hoppas vi kunna belysa olika frågor kring ledarskapet genom att låta dig få ta del av olika människors perspektiv och lärdomar.

Förslag till Ledarnas kongress 2014
Ledarna har en mängd intressanta utbildningar och av olika skäl hålls de flesta i storstäderna. Det medför kostnader som ibland upplevs för stora för utbildningar ett par dagar. Vi har därför begärt att förbundet undersöker möjligheterna att erbjuda resestipendium för längre resor. Beslut om detta kommer att tas på Ledarnas kongress.

Har du fler idéer om frågor att ta upp hör gärna av dig till någon av oss eller logga in och lämna ditt förslag på nätverkssidan för Ledarna inom privat tjänstesektor.

Uppdaterat: 2013-11-19

Bli medlem