2009-01-07

Demokratiskolan del 2

"Mötesteknik – under mötet". Under ett möte har alla deltagare ett ansvar för att det blir så konstruktivt som möjligt, men det är den som leder mötet som har det övergripande ansvaret för att dels alla ska känna sig delaktiga och dels för att det som beslutas har uppfattats korrekt av dem som var där, när det sedan står skrivet i protokollet.

Vana mötesdeltagare tar ofta för givet att allt är lika solklart för alla, men tvärtom tar det ett bra tag för de flesta att vänja sig vid en formell möteskultur. I den här delen ska vi titta på de termer och begrepp som används inom mötesteknik, och som är av vikt att kunna; och kunna använda vid rätt tillfälle.

Vilka yrkanden kan läggas, vad är en propositionsordning och vad innebär det att bli apostroferad? Här hittar du orden och begreppen du kanske undrat över men inte vågat fråga om!

Ladda hem hela Demokratiskolan som PDF >>

Ledarnas demokratiskola by Penilla Gunther is licensed under a Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported License

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem