2009-03-01

Demokratiskolan del 3

"Mötesteknik – efter mötet". Efter att ett möte är genomfört, måste vissa saker hända. Beslut ska genomföras, kommuniceras och följas upp. Detta avsnitt tar upp vikten av tydliga beslut och formuleringar och hur man kan agera vidare i en fråga som kanske inte fick den uppmärksamhet som den förtjänade vid mötet.

Protokollet som skrevs vid mötet är det viktigaste dokumentet att förhålla sig till. Besluten ska tydligt framgå. Därför är formuleringen av dem oerhört viktiga, så de inte kan missförstås.

Det är också hela styrelsens uppgift att se efter att beslut som tagits, faktiskt åtgärdas. Att det finns en plan för uppföljning; vem som ska göra det, inom vilken tid man vill se resultat, hur mycket pengar
det får kosta etc. Det är också en demokratisk medlemsfråga; att det tydligt framgår hur styrelsen agerar.

Ladda hem hela Demokratiskolan som PDF >>

Ledarnas demokratiskola by Penilla Gunther is licensed under a Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported License

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem