2009-05-11

Demokratiskolan del 4

"Hur man skriver olika dokument till beslutande organ" I de första tre delarna av Demokratiskolan har vi gått igenom hur ett möte förbereds, genomförs och följs upp. Där har också nämnts en del dokument som kan användas i den demokratiska sammanträdesprocessen. I del 4 får du här exempel på de flesta slags dokument som kan förekomma på möten och kongresser och hur beslutsgången ser ut.

Att ställa dokumenten till rätt forum, att formulera sig rätt så besluten blir de önskade, och inte minst att ha fakta med i beskrivningen av sitt ärende, är A och O.

Allmänt kan också sägas att de flesta dokument har en gemensam uppbyggnad, genom tre delar:
1. Bakgrund till ärendet 2. Nuläge 3. Önskad förändring och eventuellt förslag på hur den ska gå till. Att skriva en historia, helt enkelt!

Ladda hem hela Demokratiskolan som PDF >>

Ledarnas demokratiskola by Penilla Gunther is licensed under a Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported License

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem