2009-06-11

Demokratiskolan del 5

"Styrelsen och andra förtroendevalda". I den här delen beskrivs den mer formella delen av styrelsens arbete liksom förutsättningar för styrelsens arbete. I del 1, 2 och 3 beskrivs den möteskunskap som alla bör ha för att kunna följa med i beredning och beslut i ett ärende, och naturligtvis förutsätts att en styrelseledamot har den kompetensen, eller är villig att lära sig.

Stadgarna är grunden för en organisations syfte, mål och arbete. Det är ramarna för de uppgifter och beslut som kan och ska utföras. Till detta kan beslutas olika slags arbetsordningar, policies och befattningsbeskrivningar/instruktioner, som mera i detalj föreskriver organisationens inriktning och vissa funktioners ansvar och befogenheter. Styrelsens övergripande ansvar är att tagna beslut följs och vid behov också förändra och utveckla både arbetsformer och organisation.

Ladda hem hela Demokratiskolan som PDF >>

Ledarnas demokratiskola by Penilla Gunther is licensed under a Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported License

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem