2010-08-26

Efterlysning - medlemmar i LEC som jobbar inom parti- och detaljhandel!

En ny förening håller på att bildas med medlemmar från LEC, KTF och KSK - Ledarna inom Handel - där vi i styrelsen vill ha kontakt med dig som är intresserad av att gå in i den nya styrelsen för föreningen. Har du erfarenhet av styrelsearbete, god kunskap om förenings- och organisationsarbete, kanske du är den person vi letar efter! Starten av föreningen beräknas till årsskiftet 2010/11. Vi ser fram emot att höra av dig, senast den 30 september!

Vill du vara med och bygga upp en ny förening för chefer inom handeln?

Chefer inom detalj- och partihandeln och dess olika kringfunktioner har de senaste åren ökat sitt medlemsantal i Ledarna. Idag är det över 5000 medlemmar inom Ledarna som kan räknas till denna grupp. Inom Ledarnas Enskilda Chefsförening finns cirka 3000 medlemmar som är chefer inom handelns område.

I flera år har Ledarnas Enskilda Chefsförening fört diskussion med andra föreningar inom Ledarna – KTF och KSK – om att bilda en egen förening för chefer inom handeln. Syftet med föreningen är att få en ökad och bättre branschbevakning när alla medlemmar i branschen samlas i en förening. Genom handelsföreningen ska förutsättningarna för medlemsanpassade aktiviteter och opinionsbildning bli bättre. Inte minst hoppas vi kunna öka styrkan i påtryckningarna för avtal med Svensk handel. Möjligheterna att skapa nätverk mellan chefer inom olika handelsföretag, både närliggande regionalt och på central koncernnivå, ser vi också som en viktig fråga för den nya föreningen.

Nu har vi äntligen kommit en bra bit på väg i uppbyggnadsarbetet med förhoppningen om att kunna få en interimsstyrelse på plats under hösten. En förutsättning för att bildandet av den nya handelsföreningen ska lyckas är att medlemmar inom handelns område i nuvarande LEC vill engagera sig i föreningsarbetet. Det behövs input om vilka branschfrågor som behöver sättas i fokus. Framförallt behövs medlemmar som kan sitta i interimstyrelsen och som kan tänka sig att fortsätta att vara aktiva i den nya handelsföreningens ordinarie styrelse.

Vill du vara med och bygga upp den nya föreningen för chefer inom detalj- och partihandeln? Kontakta någon av dessa båda styrelseledamöter i Ledarnas Enskilda Chefsförening, senast den 30 september:

Susanne Andersson, kassör, sus-andersson@hotmail.com, 070-655 35 21, eller;
Penilla Gunther, ordförande, 0706-93 90 95

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem