2009-03-20

Enskildas årsmöte 2009

Den 14 mars genomfördes årsmötet med Enskildas föreningsråd, med bland annat beslut om motioner och val av ny föreningsordförande. Ny ordförande är Stina Nordström som har haft rollen som vice ordförande i Enskilda sedan 2006. Den som vill läsa mer om Stina kan besöka hennes profilsida här på webben.

Temat för årets föreningsråd var demokrati – en fråga som just nu verkligen är på tapeten inom förbundet. Med anledning av detta medverkade Ledarnas förbundsordförande Annika Elias vid mötet på fredagen, där hon redovisade förslaget till en ny demokratisk organisation inom förbundet. Denna fråga är av yttersta vikt för Ledarna, där kongressen ska fatta sitt beslut 2010. Vi kommer därför att fortsätta att diskutera förslaget till den nya organisationen i föreningen. I nästa nummer av föreningens nyhetsbrev finns också en intervju med Annika Elias, där hon förklarar innebörden av förslaget.

Ett av de större projekten som föreningsstyrelsen har sjösatt under året är en genomlysning av föreningen där vi har tittat på medlems- och branschstruktur, medlemsflöden, avtalsområden, medlemsnytta och en rad andra aspekter som styrelsen behöver ta ställning till. Anledningen till genomlysningen är främst den massiva medlemsökningen i Enskilda, som har lett till att vi måste ställa oss frågan om hur vi ska få en struktur i föreningen, där så många chefer från så många olika branscher kan känna sig hemma. Inte minst är branschfokus viktigt, eftersom en av föreningarnas främsta uppgifter är att stå för just branschfokus och branschkunskap. Genomlysningen är också starkt kopplad till den demokratiutveckling som sker inom förbundet Ledarna.

Protokollet från årsmötet kommer att läggas ut på webben så fort det är justerat. Ni kommer också att kunna ta del om mer information om genomlysningen och demokratiutvecklingen via webben framöver.

Vår nya ordförande heter Stina Nordström. Hon har erfarenhet av Enskildas verksamhet, som medlem i föreningsrådet och styrelsen, samt av Ledarna som organisation, då hon bland annat sitter i Förbundsstyrelsen.

Du kan läsa mer om henne på hennes profilsida genom att klicka här!

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem