2014-02-03

Fokus på arbetsrätt februari

Raymond Holmström, arbetsrättsexpert, skriver om varför det utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv är viktigt att vara med i Ledarna.

Varför ska man vara med i Ledarna?

Därför att du kan vara med och påverka din arbetssituation och samhällets utveckling som helhet genom att engagera dig i en facklig organisation som arbetar för ditt bästa som chef. Det är där vi kommer in i bilden; Ledarna inom den privata tjänstesektorn som är en av flera föreningar inom Ledarna. Vår förening arbetar för dig som är chef inom den privata tjänstesektorn.

Idag är det fler och fler som väljer att vara oorganiserade till exempel med motiveringen att det kostar pengar att vara med i en facklig organisation och att facket inte gör någon skillnad. Här anser jag att det råder en brist på information om vad de fackliga organisationerna har gjort och gör. Utan de fackliga organisationerna skulle vi inte ha den arbetsmarknad som vi har i Sverige med anställningstrygghet, medbestämmande och kollektivavtal som bland annat reglerar minimilöner, tjänstepension, övertidsersättning, förmåner utöver vad som regleras i lag med mera. Det är facken som driver på utvecklingen när det gäller arbetsmiljön och det är facken som ser till att just dina frågor i din vardag hanteras. En facklig organisation jobbar aktivt i många olika forum och på många olika nivåer, både nationellt och internationellt - allt för att förbättra för sina medlemmar.

Om du någon gång skulle ha oturen att hamna i onåd hos arbetsgivaren så får du stöd av facket. Uppstår det en tvist företräds du som är medlem av din fackliga organisation. Är du inte med i en facklig organisation får du förhandla själv eller skaffa en advokat "på stan”. Ytterligare en faktor är att facket kan stämma direkt i arbetsdomstolen medan den som inte är med i facket får vända sig till tingsrätten som första instans. Vid förlust i tingsrätten måste du överklaga domen till arbetsdomstolen men det är inte säkert att arbetsdomstolen kommer att ta upp ditt mål då det nuförtiden krävs prövningstillstånd.

Är du med i facket kan du förutom förhandlingshjälp även få rättshjälp, vilket innebär att facket står för alla rättegångskostnader, både de egna kostnaderna och motpartens vid en eventuell förlust. Det handlar om väldigt mycket pengar och den som är oorganiserad måste vid en förlust i domstol bära kostnaderna själv. Den allmänna rättshjälpen som en oorganiserad kan söka täcker bara en bråkdel av kostnaderna.

Det är din fackliga organisation som har förhandlingsrätten och därigenom är en arbetsgivare tvungen att förhandla med din fackliga organisation innan de vidtar viktigare förändring för dig.

Ledarna är den enda fackliga organisation som arbetar bara för chefer, vilket innebär att Ledarna inte hamnar i intressekonflikter mellan dig som chef och övriga anställda. Därför kan vi alltid vara lojala med dina intressen och ha ditt bästa för ögonen i allt vi gör.

Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas. Dessutom stärker det vårt lands konkurrenskraft. Det gör chefsyrket till ett av de viktigaste och mest utmanande yrken på vår arbetsmarknad. Därför behövs en organisation bara för chefer. En organisation som tillvaratar chefers intressen och förstår chefsrollen utan och innan. Därför ska du vara med i Ledarna.

/Raymond Holmström, styrelsen

Uppdaterat: 2014-10-23

Bli medlem