2010-04-27

Förändringar på gång inom LEC

Det svenska näringlivet består enligt SCB av 900 000 företag, varav 99,9 procent är små eller medelstora. Det finns drygt 400 000 företagare, och 60 procent av företagen finns inom tjänstesektorn. Inte så konstigt alltså, att LEC som riktar sig till chefer inom tjänstesektorn, att vi ökar som förening i medlemsantal hela tiden.

Inom Ledarna som paraplyorganisation, finns 23 föreningar, där LEC är den som tydligast uttrycker att man är till för medlemmar inom tjänstesektorn. Ledarnas Enskilda Chefsförening, LEC, har därför påbörjat en resa inom föreningen, för att bättre tillgodose medlemmarnas branschbehov, mötesplatser och möjligheter till nya konstellationer.

Tittar vi på Ledarna som helhet, består organisationen av 57% medlemmar som jobbar inom den privata sektorn, 43% inom den offentliga sektorn. Inom LEC räknar vi också in de som jobbar inom den ideella sfären (organisationer, icke vinstdrivande företag etc) i den privata sektorn. Eftersom föreningen växer så snabbt, har vi också tittat på vilka yrken och titlar som finns anmälda i medlemsregistret för att få en bild av föreningens sammansättning.

Det innebär att en hel del erbjudanden kommer att gå ut till vissa medlemsgrupper under 2010 och 2011, för att se hur intresset är för att träffas inom vissa yrkesgrupper, bilda nätverk i branscher eller med anledning av intressen. Exakt hur detta ska se ut, är inte klart för tillfället – men lita på att det kommer att hända grejer!

Har du önskemål eller funderingar, hör gärna av dig till mig som ordförande, eller till någon annan i styrelsen eller föreningsrådet. Trevlig Vår!

Penilla Gunther
Ordförande
LEC

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem