2009-03-01

Föreningsrådet 2009 äger rum 13-14 mars

Föreningsrådet kommer att sammanträda den 13-14 mars på vackra Haga slott utanför Enköping och håller då bland annat årsmöte för Ledarnas Enskilda Chefsförening.

Under årsmötet kommer Föreningsrådet att bland mycket annat lägga fast verksamhetsplanen och budgeten för det närmaste året, samt hantera inkomna motioner från medlemmarna.

Den kanske viktigaste punkten på årsmötets dagordning blir valet av ny föreningsordförande. Lisa Björnström avgår i samband med årsmötet och hennes ersättare skall alltså utses av sittande Föreningsråd. Enligt stadgarna väljs den nya ordföranden ur sittande styrelse, på ett år.

Efter årsmötet kommer ett antal handlingar att göras tillgängliga för medlemmarna via hemsidan. Det handlar om verksamhetsberättelse 2008, verksamhetsplan, mål och budget för 2009 och så vidare. Givetvis kommer också årsmötesprotokollet att offentliggöras i samband med detta.

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem