2011-01-26

God fortsättning på 2011!

Enligt Arbetsförmedlingen kommer fler personal inom tjänstesektorn att behövas under 2011. Man räknar med en ökning av 46 000 arbetstillfällen! Hur många av dessa som är chefspositioner är svårt att veta, men två saker berör vår förening, LEC, i allra högsta grad.

1. Om fler personer behöver anställas inom vår sektor, krävs kunskap kring rekrytering hos cheferna = våra chefer. Har alla det, eller finns det skäl att fundera på en utbildning? Utökas skaran av medarbetare krävs också kunskap kring teamarbete med mera.

2. Om fler chefer kommer till inom denna sektor, kommer vår förening att öka antalet medlemmar ännu mer! Det är kul – men ställer krav på att kunna leverera medlemsnytta tillbaka.

De branscher inom den privata tjänstesektorn som Arbetsförmedlingen tar upp i sin rapport för 2011, är bland att detaljhandeln, hotell- och restaurang, transport och olika typer av uppdragsverksamheter till exempel konsultföretag, som tillsammans uppskattas ha ökat med 32 000 jobb under förra året. Inom offentligt finansierad verksamhet (som även inkluderar privat utförd sådan) förutspås en ökning med ca 7 000 personer.
Vårt pågående arbete med nyskapande av föreningar inom vård- och omsorg, handel med mera gör oss väl rustade att ta emot fler medlemmar inom huvudföreningen för chefer inom tjänstesektorn, LEC. Snart kommer det erbjudanden om luncher med föreläsningar och andra evenemang. Håll utkik i mailboxen!

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem