2009-10-28

Inbjudan till nominering och val till Föreningsråd 2010-2012

Nu i oktober och november är det dags att nominera kandidater och välja ledamöter till Föreningsrådet. Resultatet av valet blir klart i december. Då vet vi vilka ledamöter som blivit valda till Föreningsrådet för mandatperioden 2010-2012.

Föreningsrådet är Ledarnas Enskilda Chefsförenings högsta beslutande organ och fungerar som årsstämma. På årsstämman utser Föreningsrådet LEC:s styrelse.

I det kommande valet utser medlemmarna i föreningen 35 ledamöter till Föreningsrådet för den kommande mandatperioden 2010-2012. Som ledamot av Föreningsrådet för nästa mandatperiod deltar du på föreningens årsstämma och vid Ledarnas årliga representantskap, samt eventuellt ytterligare en gång per år. Mandatperioden sträcker sig fram till mars 2012. Ombuden till Ledarnas kongress i maj 2010 är redan valda.

I september i år genomförde Föreningsrådet ett fyllnadsval till Föreningsrådet. Fyllnadsvalet genomfördes på grund av att alla ledamöter av olika skäl inte i tillräcklig utsträckning kunde delta i arbetet . Valet var viktigt för att kunna garantera tillräckligt många ombud till Ledarnas kongress i maj 2010.

Denna information skickas ut till samtliga medlemmar med vanlig post. Därefter kommer all information att ske via e-post. Alla uppmanas därför att se till att rätt e-postadress är registrerad på Ledarnas hemsida www.ledarna.se. Logga in på hemsidan och därefter klickar du vidare till "min sida" och "mina uppgifter".
Nomineringarna och röstningen kommer att ske på LEC:s egen hemsida: http://www.ledarna.se/enskilda/

Nomineringar och röstningsförfarandet sker på följande sätt:

27 oktober och framåt:
Du kan logga in på LEC:s hemsida och nominera ombud till Föreningsrådet. De som du nominerar skall vara vidtalade, ha accepterat nominering och vara medlem i LEC. Du kan nominera dig själv.

Nominerar gör du genom att besöka den aktuella medlemmens profil, via sidan MEDLEMMAR på LEC-webben och klicka på länken Nominera vid personens bild.

9 november
Sista dag för nominering.

Kandidaterna som ställer upp för val, måste fylla i sin personliga profil. Inga anonyma kandidater kommer att accepteras av valberedningen.

25 november
Nomineringarna klara samt första dag att rösta!

10 december
Sista dag att rösta.

31 december
Valresultatet syns direkt på webben liksom tidigare, men ett personligt mail kommer att skickas till samtliga som blivit valda.

Med vänlig hälsning
Ledarnas Enskilda Chefsförening

Stina Nordström, ordförande
Penilla Gunther, vice ordförande
Lena Gehlert, valberedningen

Vid eventuella frågor, kontakta
Penilla Gunther, E-post: penilla@keryx.se Tel: Mobil: 0706-939095 eller
Lena Gehlert, E-post: lena.a.gehlert@manpower.se Tel: Mobil: 0703-714341

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem