2012-05-08

Information från stämman 2012

Nu finns protokollen från föreningsstämman 2012 och styrelsens konstituerande möte att ladda hem.

Den ordinarie föreningsstämman ägde rum den 14 april och föreningsstyrelsen fick en viss förnyelse då Lorri Mortensen Mates får rollen som ny vice ordförande i föreningen och Nathalie Herrey valdes in som ny suppleant.

Föreningsstämman hade också en livlig och givande diskussion om de motioner som skickats in till Ledarnas representantskap den 21-22 maj. Enskilda har i sitt motionsarbete bidragit med fem stycken motioner och är en av få föreningar som bidragit med flera motioner. Ladda hem motionerna i länkarna nedan.

Text: Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem