2009-03-29

Kort information från föreningsstämman 2011

Ledarnas Enskilda Chefsförenings ordinarie föreningsstämma för 2011 ägde rum den 25-26 mars på Ulvsunda Slott i Bromma.

Gästande föreläsare som Fredrik Svensson från Rektorsakademin samt Klara Adolphsson och Jaime Aleite från Ledarnas kansli gav de 22 ombud som slöt upp spännande och intressanta infallsvinklar kring utvecklingsfrågor, jämställdhet och mångfald.

Stämman beslutade bland annat att medlemsavgiften till föreningen på 16 kronor per månad ska stå oförändrad för 2011-2012. Viktiga beslut togs också kring bildandet av två nya föreningar; Ledarna inom Vård och Omsorg samt Ledarna inom Handeln.

Den nya föreningsstyrelsen ser ut som följer:
Ordinarie ledamöter: Stina Nordström, ordförande, Susanne Andersson, kassör, Martin Malmström, sekreterare, Thomas Berg, Anita Cavallin, Ewa Ferm Björklund, Claus Grue, Hélené Krantz och Petri Salonen.
Suppleanter: Thorleif Johannesén, Lorridanna Mortensen Mates och Farrokh Farrokhi.

Protokollet från föreningsstämman och styrelsens konstituerande möte kommer att publiceras på webben så fort dessa är justerade.

Uppdaterat: 2012-06-05

Bli medlem