2009-05-17

Kortinformation från Ledarnas Representantskap

Torsdagen den 14 maj genomfördes Ledarnas Representantskap på Nalen i Stockholm. Det blev för ovanlighetens skull ett ganska livligt RS – annars brukar ju detta vara en lugn och stillsam tillställning utan särskilt mycket diskussion och debatt. Men stämningen visade också att det pågår mycket diskussion inom Ledarnas föreningar och denna handlar framförallt om arbetet med att förnya medlemsorganisationen och demokratin.

Därför ägnades också större delen av dagen till gruppdiskussioner om det förslag som demokratigruppen har lagt fram och som ni kunde läsa om i förra numret av Enskildas nyhetsbrev.

För Enskildas det var det väldigt roligt att två av RS-ordförandena var förtroendevalda från Enskilda; Lena Gehlert och Susanne Andersson. Det var stundtals ganska svåra situationer att hantera under sittande möte, men Lena och Susanne fixade det med den äran.

En av de diskussioner som kom upp på RS var frågan om hur många ledamöter som respektive förening får anmäla till kongressen 2010. Nu står det klart att Enskilda får 16 kongressombud. Samtidigt visade den diskussionen att Ledarnas stadgar verkligen behöver revideras och därför har också en avtalsgrupp tillsatts av Ledarnas förbundsstyrelse, vilken har fått i uppdrag att lägga fram ett nytt stadgeförslag till kongressen.

Vid Representantskapet hade Enskilda bara kunnat anmäla 14 ombud istället för de 16 stycken som föreningen var berättigade till. Det visar på problemet med att vi i nuläget inte har tillräckligt mycket medlemmar i föreningsrådet för att kunna täcka upp med suppleanter. Därför har föreningsstyrelsen nu beslutat att vi ska genomföra ett fyllnadsval till föreningsrådet. Mer information om Representantskapet och fyllnadsvalet kommer i nästa nummer av föreningens nyhetsbrev.

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem