2014-04-22

Kursen gav mer flow

Programmet Skapa flow i ditt ledarskap genomfördes i höstas och fick ett gott resultat. De unga chefer som deltog upplevde att de lärt sig hantera stress och gränssättning på ett bättre sätt.

Under hösten 2013 deltog ett 70-tal unga chefer i programmet Skapa flow i ditt ledarskap. Under tre halvdagar pågick programmet vars syfte var att stärka möjligheterna lära sig hantera stress, gränssätning och otydlighet i arbetslivet både privat och professionellt. Deltagarna fick lära sig att använda verktyg genom programmet för att genom dem förbättra sin livssituation.

Programmet gjordes i samarbete med Stressmottagningen som lät deltagarna fylla i en enkät före, under och efter de tre workshop-tillfällena. Slutsatsen blev att programmet har haft en positiv inverkan på deltagarnas livssituation:

"Den vetenskapliga utvärderingen visar att Stressmottagningens workshops har ökat trivseln med livssituationen och den självskattade hälsan hos en redan välmående grupp som vardagligen tacklar utmaningar i arbetet. Insatsen har alltså fungerat i linje med vad tidigare forskning visar och har varit framgångsrik, och forskningen pekar mot att de färdigheter deltagarna har tagit till sig har en skyddande effekt under lång tid framöver både för dessa unga ledare själva och deras medarbetare. Därutöver har vi tagit emot mycket positiva kursutvärderingar (administrerat och redovisat av Ledarna) som visar att deltagarna själva uppfattade insatsen som relevant och värdefull."

- Det här ger också effekter på människor runt omkring. Så vi hoppas att kursen kan innebära en bättre hälsa och hållbarhet för människor i ledarnas omgivning. Inte bara för de själva personligen, berättade Giorgi Rossi från Stressmottagningen.

Flera av deltagarna var intresserade av att starta nätverk inom föreningen. Vill du det är du välkommen att kontakta Raymond Holmström, raymond.holmstrom@tele2.se, eller Susanne Nordin Hermansson, susanne.hermansson@ume.se.

Läs Stressmottagningens egen rapport om programmet:
Skapa flow i arbetslivet. Vetenskaplig utvärdering av Stressmottagningens workshop.

Se filmen där vi intervjuar några av deltagarna samt kursledarna. Du får även några tips på hur du kan skapa minska stress och sätta tydliga gränser i din chefsroll.
 

Uppdaterat: 2014-04-25

Bli medlem