2011-08-23

LEC efter avknoppningarna

Efter ett grundläggande förberedelsearbete kunde avknoppningarna från LEC äntligen bli verklighet i månadsskiftet maj/juni. De två nya föreningarna; Ledarna inom Vård och Omsorg och Ledarna inom Handeln, samlar nu 6 500 respektive 5 200 medlemmar. Det innebär att Ledarnas Enskilda Chefsförening nu är Ledarnas nästa största förening med 12 000 medlemmar.

Vi är fortfarande en av de föreningar inom förbundet som samlar flest kvinnliga medlemmar, med drygt 40 procent kvinnor. Föreningens verksamhet kommer fortsatt att samla chefer som är verksamma inom tjänstesektorn, både på den privata och den offentliga sidan. Medlemmarna verkar inom en rad olika branscher som exempelvis statliga verk, kommuner och landsting, kyrkan, informations- och kommunikationsområdet, bank- finans- och försäkringsverksamhet, utbildningsområdet, rese- hotell- och restaurangbranschen, fastighetsbranschen och verksamhet inom juridik och ekonomi – för att nämna några.

Uppdaterat: 2012-06-05

Bli medlem