2010-03-02

LEC har lämnat 11 motioner till Ledarnas kongress

Under hösten har vi i LEC varit aktiva med att ta fram motioner till Ledarnas kongress. Både styrelse, föreningsråd och enskilda medlemmar har bidragit till det goda resultatet som vi nu kan presentera. Vi kommer att motionera med 11 välgenomarbetade motioner vid kongressen i maj.

Vi kommer under föreningsrådets årsmöte i mars att utarbeta strategier och förbereda oss inför kongressen så att vi kan argumentera och föra fram motionernas innehåll och syfte på ett bra sätt så att vi får gehör i organisationen för våra förslag. Arbetsordning och riktlinjer för motionsarbetet har styrelsen ansvarat för, men styrelsen har genom stimulans via webb och andra informationskanaler fått föreningsråd och enskilda medlemmar att engagera sig i motionsarbetet.

Motionsarbetet har vilat på fem grundblock:
1. Ökad mångfald bland chefer
2. Chefer inom offentlig sektor
3. Ung och chef
4. Bilden av chefen
5. Chefens villkor.
Genom det arbete vi tillsammans har gjort - styrelse, föreningsråd och enskilda medlemmar - så har vi med beröm godkänt 11 innehållsrika och relevanta motioner att debattera för på kongressen den 20-21 maj 2010.

Innehållet i motionerna i korthet:
Mångfald bland chefer, om att verka för en god rekrytering även bland chefer med utländsk bakgrund.

Fler kvinnor som chefer, om att nå ut till fler kvinnor i chefsposition för att stärka dem i arbete för jämställdhet och chefsrekrytering.

Stöd till chefer inom kommun- och landstingssektorn, om att prioritera kommun-, och landstingsanställda chefer och deras situation med bland annat stora personalgrupper.

Det nya ledarskapet, om att arbeta för en etisk-moralisk värdegrund i ledarskapet.

Rätt till barnpassning för fackligt förtroendevalda, om att kombinera småbarnsföräldraskap med fackligt förtroendeuppdrag.

Motion angående behovet av stadgeändring för förslag/motioner, om att se över motionstiden för att få ett snabbare motionsförfarande.

Chefers ansvar på ledig tid, om hur man ska hantera ansvar, arbetstid och ledig tid.

Bilden av chefen, om att kommunicera ut en verklighetsbaserad bild av chefen.

Almedalsveckan, om att Ledarna syns och finns närvarande.

Årlig Ledarnas dag, om att etablera en årligen återkommande Ledarnas dag

Rätten till förtroendeuppdrag, om bl.a. rätten att inneha och ta på sig förtroendeuppdrag trots långtidssjukskrivning och sjukersättning.

Styrelsens bedömning är att inkomna motioner från medlemmar är bärkraftiga och distinkta. I några fall har vi yttrat oss och ansett motionen besvarad till viss del, men bifallit andra delar av motionen. Motionerna och styrelsens yttranden finns att läsa i filarkivet på webben, under rubriken Kongress 2010-motioner. Styrelsen är också beredda på att svara på frågor angående motioner, yttranden och annat som rör kongressen. Använd gärna webben som forum för dina frågor och tankar.

Länk till alla motioner i en ZIP-fil >>

Länk till rådslag/diskussionssida >>

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem