2013-03-14

Ledarnas Enskilda Chefsförening blir Ledarna inom privat tjänstesektor

Vid föreningens extra stämma den 9 mars togs beslut om att ombilda föreningen Ledarnas Enskilda Chefsförening till Ledarna inom privat tjänstesektor.

Genom att snäva in vårt verksamhetsområde får vi bättre förutsättningar att profilera och driva frågor som är intressanta för chefers villkor och förutsättningar inom den privata tjänstesektorn.

Medlemmar som idag arbetar inom offentlig verksamhet erbjuds att tillhöra den nybildade föreningen Ledarna inom offentlig sektor. Övriga medlemmar som är verksam inom andra branscher erbjuds att tillhöra någon av Ledarnas övriga branschföreningar.

Vid stämman valdes en ny styrelse.

Ordinarie styrelseledamöter

Lorri Mates
Lorri Mortensen Mates, ordförande
lorrimates@hotmail.com
070-825 03 66Katarina Lindh
Katarina Lindh
katarina.lindh@fabo.se
070-512 10 20

 

Raymond Holmström
Raymond Holmström
raymond.holmstrom@tele2.se
073-262 02 01


Wivianne Johansson
Wivianne Johansson
johansson.wivianne@gmail.com
070-259 44 55
Nathalie Herrey
nathalie.herrey@gmail.com
073-421 71 53

Jan-Peter Borglin
jp.borglin@gmail.com
070-953 51 55

Carola  Högfors
carola.hogfors@se.issworld.com
073-436 61 32

Suppleanter

David Roos
david.roos@styrelsebanken.se
070-556 67 88

Susanne Nordin
suno@manpower.se
070-687 02 22

Text: Uppdaterat: 2013-04-11

Bli medlem