2009-10-25

Medlemsundersökning pågår

I dagarna skickar Enskilda ut en enkät via e-post till alla medlemmar i föreningen. Enkäten administreras av företaget United Minds. Genom undersökningen hoppas styrelsen få ett bra underlag för hur vi ska utveckla föreningsverksamheten så att alla medlemmar ska kunna få ut ännu mer av sitt medlemskap. Vi är därför mycket tacksamma om ni tar er tid att besvara enkäten så att svarsunderlaget bli så stort som möjligt.

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem