2010-06-13

Nätverk – en tillgång för föreningens utveckling

Styrelsen för Ledarnas Enskilda Chefsförening hoppas på att det finns intresse hos våra medlemmar att starta nätverk – geografiska, yrkesinriktade eller på andra sätt gemensamma för de som önskar träffas! Om det behövs administrativt eller ekonomiskt stöd för att genomföra fysiska träffar, går det bra att höra av sig till styrelsen. Nedan finns förklaring på vad nätverk kan vara, och vad det kan innebära.

Vad är nätverk?

Nätverk är ett ord som används i många sammanhang, som benämning på allt från ihopkopplade datorer till släkt, vänner och bekanta i diverse sammanhang. Organiserade nätverk som har initierats av individer, organisationer eller företag har gemensamma intressen. Kanske ser man en gemensam möjlighet att utveckla en ny produkt, att ta emot krävande uppdrag från stora och krävande kunder eller så innebär nätverket en uppmuntran när det gäller att träffa likasinnade och dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

Att utbyta erfarenheter, diskutera nya idéer och jämföra varandras verksamhet är i sig värdeskapande och affärsnyttigt. De personliga kontakterna man får i ett nätverk är mycket viktiga eftersom man utökar sitt kontaktnät och sina möjligheter att finna nya resurser.

Hur skapar vi nätverk lokalt?

Gör först en inventering på LEC:s hemsida genom att klicka på "medlemmar", skriva ett ortsnamn i sökfältet (eller bransch, företag, namn etc) så kommer det upp hur många av LEC:s medlemmar som stämmer in på sökningen.

Känner man redan varandra så har man i sig redan ett nätverk att bygga på – men det kan också vara så att det är av mera privat natur – och då vill man inte blanda in det fackliga engagemanget.

Det är ofta ämnesområden som förenar människorna, förutom medlemskapet i LEC! Finns det konstintresserade kanske man kan bjuda in till vernissage och prata kulturfrågor. Eller man kan bjuda in olika yrkesgrupper till föreläsningar och därigenom skapa nätverk mellan personer som inte annars skulle träffa varandra. Det kan också vara tillfälliga engagemang som behöver ett nätverk – en särskilt het fråga som behöver belysas eller samlas kring.

Hur som helst – det viktiga är att inte konstruera något som det inte finns ett naturligt engagemang för.

Nätverk är personliga kontakter och kontinuitet

Att bilda ett nätverk eller att ingå i ett sådant är att ta ansvar för dem man vill ska vara med. Det fungerar inte att höra av sig en gång och kommer inte personen då, så skickar man ingen mer inbjudan. Tvärtom så är ett nätverk lösligt i strukturen vilket innebär att man kommer när man har möjlighet. Aktiviteterna behöver vara kontinuerliga med samma tid, samma veckodag och liknande. Medvetenheten måste också finnas att nätverket i motsats till en "vanlig" förening endast existerar så länge det känns intressant. Man deltar inte om det inte känns meningsfullt!

5 Spelregler för nätverk

Tydlighet – Vad har vi, vad behöver vi?
Generositet – Bidra själv, för att få
Förväntan – Kommer jag att hitta det jag söker?
Nätverk – Finns ofta närmare än man tror
Tillit – Ett klimat där man vill bidra

Socialt nätverkande innebär
formell kompetens
funktionell kompetens
kompetensöverföring
framtidens behov.

Lycka till!

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem