2010-09-08

Nätverket Rektorsakademien

Nätverket Rektorsakademien är intresserade av gemensamma aktiviteter med oss som arbetar inom skola och som är medlemmar inom Ledarna!

Du som vill medverka i ett sådant nätverk med fysiska träffar t ex i Göteborgsområdet - hör av dig till mig: helene.krantz@dbgy.se

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem