2011-09-27

Nu är det dags för nominering och val till föreningsstämman för 2012-2014

Alla aktiva medlemmar kan nomineras till valet. Idag består Föreningsstämman dock av en majoritet förtroendevalda som verkar inom offentlig sektor, kyrkan och ideella organisationer. Därför vill både styrelsen och valberedningen särskilt uppmana medlemmar inom den privata sektorn att nominera sig själva eller sina kollegor, så att föreningen får en större mångfald bland sina förtroendevalda.

Verksamheten rullar på för fullt i Ledarnas Enskilda Chefsförening. Före sommaren knoppades LEC av i två nya föreningar; Ledarna inom Vård och Omsorg och Ledarna inom Handeln. Det innebär att LEC är Ledarnas nästa största förening som nu samlar över 12 000 medlemmar, där cirka 85 procent arbetar som chefer och ledare inom den privata sektorn.
Även om LEC fortsatt kommer att vara en förändringsbenägen förening som satsar på att göra fler avknoppningar så står samma demokratiska principer fast som när vi grundade föreningen. Därför är det åter dags att nominera kandidater och välja ledamöter till Föreningsstämman. Valet beräknas vara klart under vecka 49. Då vet vi vilka ledamöter som blivit valda till stämman för mandatperioden 2010-2014.

Föreningsstämman är Ledarnas Enskilda Chefsförenings högsta beslutande organ, vilken samlas till årsmöte en gång varje vår. På mötet utser stämman föreningsstyrelse, ordförande och kassör samt fattar beslut om LECs verksamhet och budget. Föreningsstämman består av 23 ledamöter och deltar förutom på föreningens årsmöte också på Ledarnas representantskap och kongress.

Alla aktiva medlemmar kan nomineras till valet. Idag består Föreningsstämman dock av en majoritet förtroendevalda som verkar inom offentlig sektor, kyrkan och ideella organisationer. Därför vill både styrelsen och valberedningen särskilt uppmana medlemmar inom den privata sektorn att nominera sig själva eller sina kollegor, så att föreningen får en större mångfald bland sina förtroendevalda.

Denna information skickas ut till samtliga medlemmar som vanlig post via föreningens nyhetsbrev. Därefter kommer all information att ske via e-post och på föreningens webbplats. Före valet behöver du se till att dina medlemsuppgifter i Ledarna är uppdaterade. Det gör du genom att logga in på www.ledarna.se och klicka in på "Min sida".

Nomineringar och röstningsförfarandet sker på följande sätt;

Du kan mellan vecka 39-41 logga in på LECs hemsida och nominera ombud till föreningsstämman. De som du nominerar ska vara vidtalade och aktiva medlemmar i Ledarnas Enskilda Chefsförening. Du kan givetvis också nominera dig själv.

Nominerar gör du genom att besöka den aktuella medlemmens profil via sidan MEDLEMMAR här på LECs webbplats. Därefter klickar du på länken NOMINERA vid personens bild.

Så här ser knappen ut

Sista dag att nominera ombud är den 16 oktober.
Kandidaterna som ställer upp i valet måste fylla i sin personliga profil på föreningens webbplats. Inga anonyma kandidater kommer att accepteras av valberedningen.
Nomineringarna klara samt första dag att rösta är den 10 november.
Du kan rösta på minst fem och max tio av de nominerade kandidaterna
Sista dag att rösta är den 21 november.
Valresultatet kommer att publiceras på webben liksom tidigare, men vi kommer även att skicka ut ett personligt e-postmeddelande till samtliga som blivit valda. Valet beräknas vara klart under vecka 49.

Styrelsen i Ledarnas Enskilda Chefsförening

Vid eventuella frågor, kontakta
Kristina Verdier, sammankallande i valberedningen: kristina.verdier@boras.se
Stina Nordström, föreningsordförande: stina.nordstrom@gmail.com

» Länk till själva valets sida, där du även kan ställa frågor till de nominerade.

Uppdaterat: 2012-06-05

Bli medlem