2011-11-09

Nu drar valet till föreningsstämman igång

Nomineringarna är nu klara och valet till föreningsstämman kan dra igång den 10 november. Det är roligt att det finns intresserade medlemmar som vill engagera sig mer i föreningsarbetet och inte minst är det bra att det har kommit in fler nomineringar av medlemmar som arbetar inom den privata sektorn.

På den senaste föreningsstämman i maj 2011 valdes sju personer till både styrelsen och stämman för den kommande mandatperioden och därmed ska dessa förtroendevalda inte kandidera till årets val. Eftersom samtliga redan valda medlemmar också har blivit nominerade till valet har de plockats bort från listan över valbara kandidater. De nominerade som plockats bort är Farrokh Farrokhi, Ewa Ferm Björklund, Claus Grue, Thorleif Johannesén, Lorridanna Mortensen Mates, Stina Nordström och Petri Salonen.

Det innebär att det ska väljas 16 ledamöter till föreningsstämman i årets personval, eftersom stämman består av 23 ledamöter där alltså 7 personer redan är valda.

» Direkt till valet - Klicka här!

För att bekanta dig mer med de olika kandidaterna kan du gå in under respektive kandidats profil på webben. Du kan rösta på minst fem och max tio av de nominerade kandidaterna, enligt följande lista:

Michael Christensen

Helenè Krantz

Andreas Pauland

Jonnie Persson

Jonathan Ekman

Daniel Kåreda

Kristofer Andersson

Nathalie Herrey

Peter Dime

Jan Moby

Bennerth Karlsson

Thomas Berg

Susanne Andersson

Anita Cavallin

Lisa Rydberg

Helen Ala

Jan-Peter Borglin

Martin Malmström

Mats Oscarsson

Kristina Verdier

» Till valets egen rådslagssida

Sista dagen att rösta är den 21 november.

Uppdaterat: 2012-06-05

Bli medlem