2011-04-28

Ny förening: Ledarna inom Handeln

Nu finns en ny förening för dig som är medlem i Ledarna och arbetar inom detalj- och partihandel: Ledarna inom Handeln. Föreningen riktar sig till alla chefer inom handeln och kommer initialt att samla cirka 4000 medlemmar.

Genom att samla handelns chefer i samma förening får medlemmen flera fördelar: Det blir större möjligheter att profilera föreningen i frågor som berör branschen, föreningen får bättre möjlighet att aktivt och framgångsrikt driva branschfrågor som säkerhetsfrågor, avtalsfrågor samt villkor för chefsrollen. Ledarna inom Handeln kommer också att ha bättre möjlighet att genomföra aktiviteter för medlemmarna. Under hösten anordnas exempelvis en seminarieserie på temat säkerhet.

De medlemmar som idag är med i Ledarnas Enskilda Chefsförening och arbetar inom handeln kommer automatiskt att överföras till den nya föreningen Ledarna inom Handeln. Den nya föreningsavgiften kommer att vara 24 kronor per månad från och med den första juli 2011. Den som vill kvarstå som medlem i Ledarnas Enskilda Chefsförening behöver meddela detta till Ledarnas kansli på telefon 0200-87 11 11, knappval 1, därefter 2 och till slut 4, före den 20 maj 2011.

Uppdaterat: 2012-06-05

Bli medlem