Bli testpilot i vår nya satsning ”Hållbar som chef”

Med start i januari 2013 lanserar vi pilotprojektet ”Hållbar som chef” i Stockholm och Göteborg. Vi vänder oss till dig som är chef i offentlig finansierad verksamhet. Målet är att du efter programmet ska ha stärkt dina förutsättningar för att vara hållbar som chef.

Programmets syfte är att ge dig inspiration och handfast stöd i att stärka din personliga och professionella utveckling genom föreläsningar, metodstöd och erfarenhetsutbyten.

Bas i fyra dialogforumsträffar

Programmet har sin bas i fyra dialogforumsträffar där du träffar chefskollegor under ledning av en professionell samtalsledare. Betoningen är på process och hemarbete med fokus på att jobba fram en egen handlingsplan under två månader. Målet är att du efter programmet ska ha stärkt dina förutsättningar för att vara hållbar som chef.

Om du bedömer att programmet matchar dina behov och din almanacka, tveka inte att redan nu anmäla dig.  

Vi har 10 utbildningsplatser per ort, programmet är kostnadsfritt och det är först till kvarn som gäller! Du anmäler dig samtidigt till alla fyra tillfällen på den ort du väljer. Information om anmälan hittar du längre ner på den här sidan.

Mer om programmet

Som medlem i Ledarnas Enskilda chefsförening får du unika möjligheter att investera i din personliga och professionella utveckling. Just den här satsningen vänder sig specifikt till dig som arbetar som chef i offentlig finansierad verksamhet.

Vi vet att förutsättningarna i ledarskapet kan variera beroende på vilken bransch du verkar i. Att vara chef i en offentlig finansierad verksamhet har specifika utmaningar och möjligheter. Därför vill vi testa ett program som är skräddarsytt just för dig. Programmet ska utvärderas och resultatet bildar basen för fortsatta medlemsaktiviteter inom föreningen.

Betoning på praktiskt lärande

"Hållbar som chef" har betoning på praktiskt lärande för att möta dina utmaningar i din vardag. Målet är att du ska lyfta din egen förståelse och förmåga till nästa nivå.

 • Tyngdpunkten ligger på reflektion och egen utveckling.
 • Vi jobbar före och efter träffarna.
 • Du tar fasta på egna frågeställningar och exempel från din vardag.
 • Lära av varandra – under professionell gruppledning utifrån en strukturerad och vetenskapligt utvärderad metod delar du erfarenheter med andra chefer inom offentlig sektor.
 • Verktyg och processtöd driver, stöttar och engagerar.


Programmet ger dig förutsättningar för att vilja, kunna och ha förmågan att vara hållbar som chef. Du får inspiration och handfast stöd i att stärka din personliga och professionella utveckling.

Programmet tar fasta på följande sex utgångspunkter för att vara hållbar som chef:

 • En god självinsikt
 • Den viktiga balansen
 • Tydlighet i uppdraget
 • Sambandet mellan ansvar och befogenheter
 • Stöd och stödfunktioner
 • Organisationskultur 


Kasam (känsla av sammanhang) är en bärande del i programmets dialogforumsträffar. Kasam omfattar känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. En stark känsla av sammanhang medför arbetsglädje, hälsa och utvecklad effektivitet på jobbet.

Programstart januari 2013

 • Inspirationsföreläsningar
  Programmet inleds med filmade föreläsningar (totalt 30 minuter) där du själv väljer vilket avsnitt du vill titta på först. Du väljer också själv tidpunkten när du vill titta. Här ger vi dig möjlighet att inhämta kunskap och inspiration med fokus på senaste rön i ”Hållbar som chef”. En av föreläsarna är Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsinborg. 2009 utsågs han till Årets Chef ”för att han sätter upp tydliga mål och får genom sitt engagerade och energiska ledarskap med sig medarbetarna på vägen”. Palle Lundberg har mer än 25 års erfarenhet av ledarskap.
 • Via POD (radio) får du en introduktion av Rolf Gustafson som ska leda dialogforumen på temat ”Salutogena dialogmöten i arbetslivet”.
 • Självskattning, en skräddarsydd enkät som du gör inför första gruppmötet och i samband med sista gruppmötets avslutning.
 • Dialogforum, fyra träffar
  Här träffar du chefskollegorna i programmet och du ges möjlighet att fokusera på din individuella handlingsplan. Du får input från kollegor i en trygg och strukturerad miljö under ledning av samtalsledaren Rolf Gustafson. 
 • Uppföljning och resultat av projektet, en filmad föreläsning, med deltagare och beställaren av projektet Stina Nordström, ordförande i Enskilda Chefsföreningen.
 • I programmet ingår idéskriften "Hållbara chefer" och boken "Dialog för ökad känsla av sammanhang".


Programmet är kostnadsfritt. Din arbetsgivare står för eventuella resor och logi. 

Mer om dialogforumen på temat ”Hållbar som chef”

Dialogforumet, med 7-10 deltagare, har en tydlig struktur och metod för samtalet där var och en ges utrymme att tala till punkt, bli lyssnad på och att utveckla handlingsplaner för personlig utveckling och ökad Kasam. Metoderna i gruppen ger skydd mot att någon dominerar samtalet eller stjäl fokus från andra deltagare. Tillsammans med tystnadslöftet i gruppen skyddar strukturen mot integritetskränkning eller riskfyllda processer som ligger utanför gruppens kompetens.

Dialogforumen leds av Rolf Gustafson. Rolf är fil. mag. med inriktning på det sociala stödets medicinska betydelse för hälsa och stresshantering. Han har många års arbete med kommunikation och socialt stöd i teori och praktik. Läs mer om Rolf längst ner på sidan.

Dialogforumen i Stockholm
Dialogforumen i Stockholm genomförs varannan vecka på tisdagar kl 08.00-10.30.
Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70 (nära centralstationen i hörnan Kungsgatan/Vasagatan).

Träff 1: 15 januari 2013
Träff 2: 29 januari 2013
Träff 3: 12 februari 2013
Träff 4: 26 februari 2013

Dialogforumen i Göteborg
Dialogforumen i Göteborg genomförs varannan vecka på torsdagar kl 08.00-10.30.
Plats: Scandic Europa, Köpmansgatan 38 i Nordstan vid centralen.

Träff 1: 17 januari 2013
Träff 2: 31 januari 2013
Träff 3: 14 februari 2013
Träff 4: 28 februari 2013

Anmälan

Din anmälan är bindande för alla fyra tillfällena på den ort du väljer. Skicka din anmälan till foreningar@ledarna.se senast fredagen den 14 december 2012.

Om du blir förhindrad att delta måste du meddela oss via e-post: foreningar@ledarna.se
Om du inte avbokar din plats kommer vi att behöva debitera en avgift på 300 kr.

Vid frågor om programmet är du välkommen att kontakta projektledare Anne Boberg, Ledarna: anne.boberg@ledarna.se, mobiltelefon 0705-832 881 (arbetar på måndagar på Ledarna).

Varmt välkommen!

 

Mer om Rolf Gustafson som leder dialogforumen

Rolf Gustafson har under de senaste 20 åren skrivit flera böcker om dialogens betydelse i olika sammanhang. Under de senaste åren har Rolf varit anställd på Stora Sköndal som utvecklings- och utbildningsansvarig för Personaldialog med externa utbildningar och dialogcoachning, samt med internt uppdrag som utbildningsledare för chefs- och ledarskapsutveckling på Stora Sköndal. PersonalDialog har utvecklats som koncept och dialogmodell sedan 2002 med Stora Sköndal som huvudman. Sedan 2008 driver Rolf konsultföretaget Personaldialog.

Text: Anne Boberg Uppdaterat: 2012-12-12

Bli medlem