2009-06-01

Nyhetsbrev nr 61 CEC

Ledarna är med i den internationella ledarfederationen CEC (Confédération Européenne Des Cadres) som kommer ut med nyhetsbrev några gånger om året. Här finns en länk till det senaste nyhetsbrevet från federationen.

Sammanfattning:

- FINANSKRISEN
• CEC-enkät om finanskrisen

- EVENEMANG
• CEC:s triennal 2009
• Extra kontaktforum om översynen av den europeiska sociala dialogen på sektorsnivå

- VARA CHEF
• Arbetsmarknadsrelationer i Europa
• Arbetsmiljökampanj

- VÅRA MEDLEMMAR
• Lederne (Norge)
• FECC (europeisk chefsorganisation)
• MPA (Storbritannien)
• eTIC (europeisk chefsorganisation)
• Kadra (Polen)
• FECEC (europeisk chefsorganisation)
• ACEO (Grekland)

- CEC
• Avtal om ömsesidigt stöd
• Ny broschyr om den europeiska sociala dialogen

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet! >>

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem