2011-12-05

Preliminärt resultat klart för personvalet 2012

Den 21 november var sista dagen för att rösta i Enskilda Chefsföreningens personval 2012. Nu är valet avslutat, men det resultat som föreligger och som alla medlemmar kan ta del av här på webben är ännu preliminärt.

För att säkerställa ett korrekt valresultat har föreningsstyrelsen beslutat att ge föreningens revisor i uppdrag att granska valprocedur och valresultat. Vi återkommer på webben och i föreningens nästa nyhetsbrev med uppdaterad valinformation när denna granskning är klar.

Text: Sofia Yngwe Uppdaterat: 2012-06-05

Bli medlem